Историјат школе

Основна школа ''Вук Караџић'' Бор

Министарство просвете и црквених дела донело је 1873. године одлуку о отварању основне школе у селу Бору. Школа је често мењала просторије у којима је радила, а садашња зграда подигнута је 1937. године, док је први спрат дограђен 1959. године. Школа је током своје историје више пута мењала називе. Од 1931. године школа је носила назив „Крањ Петар I Велики Ослободилац“, од 1937. год. до Другог свтског рата „Краљ I Александар Ујединитељ“, да би 1955. год. добила назив „Вук Караџић“. У саставу школе је од 1947. до школске 1959/60 године било и одељење у реону Кормарош, а сад школа има четвороразредно одељење у селу Слатини.

Powered by WebExpress
yeztonskZ_JclRs9vbbLcP9082KqMPUkvbsNjJsMOp8