loader

Наставно и ваннаставно особље ОШ''Вук Караџић'' Бор

пружамо подршку

Наставници разредне наставе

Радица Волановић 
Валентина Војиновић 
Татјана Трујић 
Драгана Динуловић 
Сузана Цветковић 
Биљана Станковић 
Тања Костић 
Сузана Мислимоски 
Александра Катић


ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У СЛАТИНИ


Дивна Стојковић 
Виолета Огрењац 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Тамара Пауновић 
Светлана Николић 

Наставници предметне наставе

Милан Станковић - наставник српског језика  
Јасмина Ристић Голубовић - наставник српског језика
Миодраг Михајловић - наставник математике
Александар Обреновић - наставник математике
Марко Јовановић - наставник математике
Марина Раичевић - наставник енглеског језика
Маријета Тодосијевић - наставник енглеског језика
Ирина Јаношевић Кржановић- наставник енглеског језика
Ана Марковић - наставник француског језика
Тања Станојевић - наставник Француског језика
Снежана Марић - наставник музичке културе
Маријана Недељков - наставник ликовне културе
Бојан Спасић - наставник физике
Гордана Вељковић - наставник физике
Милан Миленковић - наставник физике
Данијела Девић Кунчак - наставник хемије
Милан Баловић - наставник географије
Жика Ракић - наставник историје
Марија Тодоровић - наставник биологије
Милица Жикић - наставник биологије
Ана Вељкоовић - наставник биологије
Боран Милићевић - наставник технике и технологије и информатике
Маријана Мишковић - наставник технике и технологије и информатике
Јасмина Живковић - наставник технике и технологије
Катарина Милутиновић - наставник информатике
Драги Величковић - наставник физичког и здравственог васпитања
Весна Стојменовић - наставник физичког и здравственог васпитања и грађанског васпитања
Стефан Симић - наставник верске наставе

Наставници у образовању одраслих

Весна Богдановић - српски језик и математика у првом циклусу 
Марко Јовановић - дигитална писменост, математика
Александра Миловановић - српски језик у другом циклусу
Јасмина Ристић Голубовић - српски језик у трећем циклусу
Снежана Марић - предузетништво 
Милан Баловић - географија
Жика Ракић - историја
Славица Илић - биологија
Гордана Вељковић - физика, примењене науке, хемија
Ирина Јаношевић Кржановић - енглески језик
Весна Стојменовић - одговорно живљење у грађанском друштву

Стручни сарадници

Лидија Јока - педагог
Весна Стојановић - библиотекар

Ненаставно особље


Ивана Пајкић - директор
Никола Костандиновић - секретар
Сузана Станковић - шеф рачуноводства
Срђан Пандурановић - административно - финасијски радник
Дијана Бајрамовић - педагошки асистент
Владимир Шаиновић - андрагошки асистент
Братислав Динуловић - домар
Небојша Бузеј - ложач и помоћни радник
Хелена Живић - спремачица
Слађана Станијевић - спремачица
Сузана Николић - спремачица
Јовица Станковић - спремачица

Powered by WebExpress
yeztonskZ_JclRs9vbbLcP9082KqMPUkvbsNjJsMOp8