loader


С Т О П    Н А С И Љ У 

Поштовани и уважени родитељи наших драгих ученика, 


Како смо на истом путу и сви једнако желимо да деца у школи буду безбедна и сигурна, да насиље сведемо на најмању могућу меру нудимо вам неколико тема за промишљање нарочито у разговору са вашом децом. У жељи да вас теме инспиришу срдачно вас поздрављамо  и одмах идите на ШТА ЈЕ ДАНАС БИЛО У ШКОЛИ (кликни на подвучен текст)

Комплетан приручник ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ - превенција и реаговање, издавача - Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Педагошко друштво Србије (кликни на увећан текст)

Како да школа буде безбедна 

 Све мање је школе у Србији које се могу похвалити да у њиховом окружењу нема насиља, што потврђују и подаци Уницефа, према којима је чак 65 одсто школске деце за последња три месеца било изложено неком виду насиља. Око 25 одсто ђака доживи неки облик малтретирања, а чак 30 одсто жали се на насилно понашање наставника. Психолози већ дуже време покушавају да одгонетну зашто наша деца све чешће “разговарају” пајсерима и ножевима, и зашто школа више није безбедно место. Мере за превенцију насиља су нормативне, репресивне, казнене, али и да су важни учење и позитивна клима у школи. Пораст насиља, пре свега физичког, али и уцена и лажи може се зауставити уколико се примењују програми превенције, уз активну улогу родитеља, наставника и стручњака. Деца су изложена свим облицима злостављања, од физичког, преко социјалног, сексуалног, емоционалног, до електронског, а стручњаци у полицији подсећају и на проблем наркоманије међу школском децом. Наши наркомани су веома млади, пубертетлије и још у основној школи долазе у додир са дрогом, која се продаје и у школском дворишту. Као један од главних узрока насиља стручњаци наводе нерешене и поремећене породичне односе и развод родитеља, при чему утицај има и наш менталитет. Један од битних фактора настанка агресије су и насилни садржаји у медијима, јер дете прихвата вредности које му систем нуди. Само системским решењима може смањити насилно понашање, али да је одговорност на породици и школи. Проблем је што смо ми инертно друштво и што нам је и сам систем вредности другачије постављен, па се школа посматра више као модна писта.Уницеф је у сарадњи са државним институцијама започео пројекат “Школа без насиља” са идејом да се тај програм уведе у цео домаћи школски систем.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и Ужичким центром за права детета припремило је материјале под називом "Корисни материјали за повећану безбедност породице на интернету ". (кликни на текст)

''ДЕЦА У ДИГИТАЛНОМ ДОБУ''


''ДЕЦА И ИНТЕРНЕТ - ПАМЕТНО ОД ПОЧЕТКА'' - брошура за родитеље


''ЕЛЕКТРОНСКО НАСИЉЕ''


Национална платформа за превенцију насиља - ЧУВАМ ТЕДЕЦА И ИНТЕРНЕТ - ПАМЕТНО ОД ПОЧЕТКА - САРАДЊА РОДИТЕЉА И ДЕЦЕ

ДЕЦА И ИНТЕРНЕТ - ПАМЕТНО ОД ПОЧЕТКА - ЗАШТИТА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

ДЕЦА И ИНТЕРНЕТ - ПАМЕТНО ОД ПОЧЕТКА - ИНТЕРНЕТ ПРЕДАТОРИ

ДЕЦА И ИНТЕРНЕТ - ПАМЕТНО ОД ПОЧЕТКА - ЛЕПО ПОНАШАЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ

БИРАЈ РЕЧИ - ХЕЈТ СПРЕЧИ

стоп.jpg

Powered by WebExpress
yeztonskZ_JclRs9vbbLcP9082KqMPUkvbsNjJsMOp8