loader

Упис у 1. разред

2023-01-03_(2).png

Упис ученика у први разред школске 2023/24.године

– У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. У школској 2022/23. години, упис у први разред обавезан је за сву децу рођену од 1. марта 2016. до 29. фебруара 2017. године.

– Изузетно, детету може да се одложи упис у први разред за годину дана, у складу са Законом. Дете које има од шест до шест и по година и родитељ тражи превремени упис, може се уписати у први разред након провере спремности за полазак у школу.


– Родитељу или другом законском заступнику деце која су стасала за упис у први разред основне школе омогућено је да искажу интересовање за упис детета у нашу школу и то личним доласком у школу или електронским путем дефинишу датум уписа и тестирања детета. Од школске 2020/2021. године родитељима је омогућено да електронским путем дефинишу датум уписа детета у одређену основну школу на територији Србије преко Портала еУправа.

– Захваљујући електронској услузи еУпис родитељи не доносе документацију у школу, већ се она прибавља по службеној дужности електронским путем. Преко апликације еУпис извршиће се повлачење података о ученику (извод из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта и доказ о обављеном лекарском прегледу) и упис. Да би то школа обавила потребно је да родитељ донесе на увид своју личну карту или било који стари Извод из матичне књиге рођених за дете. Након уписа детета у школу, педагог школе вршиће испитивање детета.

- Школа се бира на територији где дете живи. Међутим, ако територијално не припадате нашој школи, потребно је да поднесете захтев да се одобри упис. Захтев можете поднети лично у школи или путем мејла. У захтеву наведите податке о детету и родитељима, адресу становања и разлог због ког желите да се упишете у нашу школу. Захтев се подноси до 1. фебруара. 


Полазак у школу убраја се у значајне догађаје у животу детета. 

Препорука стручних сарадника за родитеље/старатеље будућих првака. 


ДОБРО ДОШЛИ!!!!

2021-12-23_(2).png

Упис ученика у 1.разред школске 2022/23.године

Поштовани родитељи, 

Родитељу или другом законском заступнику деце која су стасала за упис у први разред основне школе омогућено је да искажу интересовање за упис детета у одређену школу и то личним одласком у школу или да електронским путем дефинишу датум уписа детета у одређену основну школу на територији Србије преко Портала еУправа. 

Према Закону о основама система образовања и васпитања (чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања -''Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 - аутентично тумачење; 68/15; 62/16 - одлуке УС и 88/2017) у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

То значи да се школске 2022/20223 године у први разред уписују сва деца рођена од 1. марта 2015. године до краја фебруара 2016. године. Родитељи ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.

Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу коју врши педагог. На основу мишљења педагога школа може да препоручи: упис детета у први разред или одлагање поласка у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.


Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школа прибавити по службеној дужности, и то: 
1. Извод из матичне књиге рођених 
2. Уверење о пребивалишту

Изузетак је Лекарско уверење и Уверење о обављеном припремном предшколском програму који се достављају школи.

Школа може да упише и дете које територијално не припада нашој школи. Потребно је да родитељ/старатељ поднесе захтев за упис свог детета најкасније до 31.јануара 2022.године.

ДОБРО НАМ ДОШЛИ!

Упис ученика у 1.разред у школској 2021/22.години


Школске 2021/22.године ученике у први разред очекују учитељице Тања Костић и Сузана Мислимоски, а у издвојеном одељењу у Слатини учитељица Дивна Стојковић. Родитељи који желе да дете борави у продуженом боравку, могу поднети захтев, приликом тестирања. Све информације о упису, тестирању детета и потребне документације можете добити код педагога школе, као и на телефон 030/424-588

Powered by WebExpress
yeztonskZ_JclRs9vbbLcP9082KqMPUkvbsNjJsMOp8