Финасијски извештаји, 
Јавне набавке,
Финасијски план

Финасијски извештај

Финасијски извештај ОШ''Вук Караџић'' Бор за 2022. годину 
Извршење буџета
Извештај о извршењу буџетаБиланс прихода и расхода
Извештај о капиталним издацима и примањима
Извештај о новчаним токовима

Финасијски извештај ОШ''Вук Караџић'' Бор за 2021.годину 
извршење буџета - биланс стања;
извршење буџета - биланс прихода и расхода
извештај о капиталним издацима и примањима
извештај о новчаним токовима
извештај о извршењу буџета

Финасијски извештај ОШ''Вук Караџић'' за 2020.годину

ФИНАСИЈСКИ ПЛАН

Финасијски план за 2023.годину

Финасијски план за 2023.годину - документ
1. измена финасијског плана за 2023.годину (Решење Градске управе о додели средстава из буџетске резерве)
Измена финасијског плана за 2023.годину

Финасијски план за 2022.годину

Финасијски план за 2022.годину - документ
1. Измена финасијског плана за 2022.годину
2. Измена финасијског плана за 2022.годину
3. Измена финасијског плана за 2022.годину
4. Измена финасијског плана за 2022.годину
5. Измена финасијског плана за 2022.годину
6. Измена финасијског плана за 2022.годину
7. Измена финасијског плана за 2022.годину

Финасиски план за 2021.годину

Финасијски план за 2021.годину документ
1. измена финасијског плана за 2021.годину
2. измена финасијског плана за 2021.годину
3. измена финасијског плана за 2021.годину
4. Измена и допуна финасијског плана након донације Друштва за француски језик
5. Измена и допуна финасијског плана након првог ребаланса буџета градске управе Бор
6. Измена Финасијског плана након Решења из буџетске резерве градске управе Бор
7. Измена и допуна финасијског плана након другог ребаланса буџета
8..Измена и допуна финасијског плана након донације Раките, Решења из буџетске резерве и средства за опремање библиотеке - МПНТР
9. Измена и допуна финасијског плана након Решења из буџетске резерве градске управе Бор
10.Измена и допуна финасијског плана након Решења из буџетске резерве градске управе Бор
11.Измена и допуна финасијског плана након Решења из буџетске резерве градске управе Бор

Powered by WebExpress
yeztonskZ_JclRs9vbbLcP9082KqMPUkvbsNjJsMOp8