loader

Финансијски извештаји, 
Јавне набавке,
Финансијски план

Финансијски извештај


ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ОШ''ВУК КАРАЏИЋ'' БОР ЗА 2023.ГОДИНУ

Финансијски извештај ОШ''Вук Караџић'' Бор за 2022. годину 
Извршење буџета
Извештај о извршењу буџетаБиланс прихода и расхода
Извештај о капиталним издацима и примањима
Извештај о новчаним токовима

Финансијски извештај ОШ''Вук Караџић'' Бор за 2021.годину 
извршење буџета - биланс стања;
извршење буџета - биланс прихода и расхода
извештај о капиталним издацима и примањима
извештај о новчаним токовима
извештај о извршењу буџета

Финансијски извештај ОШ''Вук Караџић'' за 2020.годину

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН


ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024.ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024.ГОДИНУ
1. ИЗМЕНА ФИНАСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024.ГОДИНУ

Финансијски план за 2023.годину

Финансијски план за 2023.годину - документ
1. Измена Финансијског плана за 2023.годину
2. Измена Финансијског плана за 2023.годину
3. Измена Финансијског плана за 2023.годину
4. Измена финансијског плана за 2023.годину
5. Измена финансијског плана за 2023.годину
6. Измена Финансијског плана за 2023.годину
7. Измена финансијског плана за 2023.годину

Финансијски план за 2022.годину

Финансијски план за 2022.годину - документ
1. Измена финансијског плана за 2022.годину
2. Измена финансијског плана за 2022.годину
3. Измена финансијског плана за 2022.годину
4. Измена финансијског плана за 2022.годину
5. Измена финансијског плана за 2022.годину
6. Измена финансијског плана за 2022.годину
7. Измена финансијског плана за 2022.годину

Финансиски план за 2021.годину

Финансијски план за 2021.годину документ
1. измена финансијског плана за 2021.годину
2. измена финансијског плана за 2021.годину
3. измена финансијског плана за 2021.годину
4. Измена и допуна финансијског плана након донације Друштва за француски језик
5. Измена и допуна финансијског плана након првог ребаланса буџета градске управе Бор
6. Измена Финансијског плана након Решења из буџетске резерве градске управе Бор
7. Измена и допуна финансијског плана након другог ребаланса буџета
8..Измена и допуна финансијског плана након донације Раките, Решења из буџетске резерве и средства за опремање библиотеке - МПНТР
9. Измена и допуна финансијског плана након Решења из буџетске резерве градске управе Бор
10.Измена и допуна финансијског плана након Решења из буџетске резерве градске управе Бор
11.Измена и допуна финансијског плана након Решења из буџетске резерве градске управе Бор

Powered by WebExpress
yeztonskZ_JclRs9vbbLcP9082KqMPUkvbsNjJsMOp8