loader

Орган управљања, руковођења, активи, стручна већа, тимови школе

skolski-odbor.jpg

Орган управљања

Годишњи план Школског одбора - прочитај  овде


Састав Школског одбора: 
 
Тодоровић Марија - представник запослених
Цветковић Сузана - представник запослених
Боран Милићевић - представник запослених
Ивана Видић - представник родитеља
Маја Карабашевић - представник родитеља
Марина Далиб - представник родитеља
Јелена Стојилковић- представник локалне самоуправе
Ана Богосављевић- представник локалне самоуправе
Ана Милошевић- представник локалне самоуправе  


Председник Школског одбора: Ана Богосављевић
Заменик председника: Маја Карабашевић
Представници Ученичког парламента који учествују у раду школског одбора су:  
Представник синдиката који учествује у раду Школског одбора: Баловић Милан 

106155048_3183839341673808_3315750059907985038_n.jpg

Орган руковођења - директор школе
Ивана Пајкић, професор разредне наставе

Годишњи план рада директора школе - прочитај   овде

vece_041215.jpg

Наставничко веће

Годишњи план рада Наставничког већа - прочитај  овдеПредседник Наставничког већа: Ивана Пајкић (директор) 
Записничар: Никола Костадиновић (секретар школе) 
чланови: сви наставници и стручни сарадници 

images1.jpg

Стручна већа

Годишњи план рада Стручног већа за разредну наставу - прочитај овде


Годишњи план рада Стручних већа групе предмета - прочитај овде

razvojno-planiranje.jpg

Стручни актив за развојно планирање

Годишњи план рада Актива за развојно планирање - прочитај овде


Развојни план школе - погледај на прочитај више

2018-10-31_095246.jpg

Тим за насиље, злостављање и занемаривање


Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

ПРАВИЛНИК о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања

Одговор на кризне ситуацијеи трауматичне догађаје

Министарство просвете је у сарадњи са Министарством здравља и УНИЦЕФ-ом, у оквиру пројекта „Одговор на кризне ситуације и трауматичне догађаје“, израдило видео материјале за родитеље и запослене у установама образовања и васпитања под називом „Родитељи са децом у кризним ситуацијама” и „Наставници са децом у кризним ситуацијама”. Видео материјали су израђени у циљу оснаживања родитеља и запослених у систему образовања за пружање подршке деци, односно ученицима, у превладавању кризних и трауматичних догађаја.

ВИДЕО МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - „НАСТАВНИЦИ СА ДЕЦОМ У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА” 
ВИДЕО МАТЕРИЈАЛ ЗА РОДИТЕЉЕ - „РОДИТЕЉИ СА ДЕЦОМ У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА” 

                                                                                  ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ
________________________________________________________________________________________________________

ЦИЉ: Развијање осећаја одговорности свих
           
ЗАДАТАК: 1. Упознавање са Правилником о протоколу за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
                    2. Информативни пано за наставнике
                    3.  Учешће запослених на превенцији насиља

ЦИЉ: Повећати степен безбедности средине и простора за боравак деце


ЗАДАТАК: 1. Осветљавање школског двориштаи обезбеђивање веће покривености дворишта спољашњим видеонадзором;
                      2. Стални увид у обезбеђеност свих простора који користе деца, укључујући и двориште
                      3. Обезбеђивање сталног надзора над ученицима

ЦИЉ: Повећање осетљивости ученика за права и потребе других
           
ЗАДАТАК: 1. Упознавање ученика са Правилником о примени Протокола о заштити ученика од насиља
                    2. Дефинисање Правила понашања ученицима првог разреда
                3. Упознавање Ученичког парламента са Правилником о примени Протокола о заштити ученика од насиља и Акционим планом заштите ученика 
                 4. Организовати активности/радионице за обележавање значајних датум:дечија недеља;16.11.- међународни Дан толеранције;19.11. – Светски Дан превенције злостављања деце;15.05. – Светски Дан породице
                    5. Месец превенције дигиталног насиља; Радионице за дигитално насиље
                  6. Организовање радионица/дискусија на тему слободног времена и подстицање ученика у школске секције и ваннаставне активности
                    7. Израда паноа у холу школе у циљу промовисања дечјих права и заштите ученика од насиља
                    8. Акција ''Недеља лепих порука''

ЦИЉ: Повећање осетљивости шире јавности на појавне облике насиљаСмањење толеранције на насиљеСкретање пажње јавности на проблем
             
ЗАДАТАК: 1. Информисати локалну заједницу/институције окружења са активностима школе
                    2. Сарадња са школским полицајцем око обилазка школе

ЦИЉ: Повећање осетљивости родитеља за облике насиља, злостављања и занемаривањаУважавање права и потреба других
            
ЗАДАТАК: 1. Упознавање са Правилником о протоколу заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања
                    2. Упознавање са правилима понашања у школи
                    3. Информисање родитеља о активностима школе у области спречавања насиља
                    4. Упознавање са Акционим планом заштите ученика
                    5. Мера заштите на друштвеним мрежама

ЦИЉ:  Обезбедити пуну заштиту ученика/других лица од свих облика насиља, злостављања и занемаривања 
           
ЗАДАТАК:  1. Реализовати Законом предвиђену процедуру у процесу заштите ученика/примена Протокола                         
________________________________________________________________________________________________________

''ЗАШТИТА ДЕЦЕ НА ИНТЕРНЕТУ''

''Морамо бити пажљиви о ономе што делимо или кажемо у дигиталном простору, јер наше речи могу нанети штету другима''

Пажња! Дигитални простор

Челинџ!

Powered by WebExpress
yeztonskZ_JclRs9vbbLcP9082KqMPUkvbsNjJsMOp8