loader

Стручно усавршавање

д.jpg

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, васпитача и стручних сарадника 2018.


Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставнику, васпитача и стручних сарадника 2021
Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, васпитача и стручних сарадника 2018.

ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ОШ''ВУК КАРАЏИЋ'' У БОРУ

Правилник


Годишњи план стручног усавршавања и извештај о стручном усавршавању


Годишњи план стручног усавршавања у шк.2023/24.години

Извештај о реализацији стручног усавршавања у школској 2022/23.години.
План стручног усавршавања и напредовања наставника и стручних сарадника за школску 2022/23 годину
Извештај о реализацији стручног усавршавања у школској 2021/22.години
Годишњи план стручног усавршавања у школској 2020/21.години
Извештај о реализованом стручном усавршавању 

Powered by WebExpress
yeztonskZ_JclRs9vbbLcP9082KqMPUkvbsNjJsMOp8